Advertentie
Advertentie

Nederlandsche Bank schrapt wisseldisconto

(tijd) - De Nederlandsche Bank, de centrale bank van onze noorderburen, heeft aangekondigd dat de banken vanaf 1 januari geen schatkistpapier meer kunnen verdisconteren tegen het wisseldisconto. Zij zal vanaf 1994 kredieten verstrekken tegen het duurdere voorschottarief indien de banken kortlopend staatspapier in onderpand geven. De Nederlandse centrale bank hanteert op dit ogenblik drie officiële tarieven. Het wisseldisconto (5 procent) bij aankoop van discontabel papier, de voorschotrente (5,5 procent) voor opgenomen voorschotten tegen onderpand en het promessedisconto (6 procent) voor discontabel papier waarop het wisseldisconto niet van toepassing is.