Nederlandse aardgasproduktie stagneert in 1995

(tijd) - In 1995 bedroeg de produktie van aardgas in Nederland 78,5 miljard m3, even veel als het jaar voordien. De produktie van gas op het vasteland daalde met 2,2 procent naar 53,7 miljard m3. De winning op het Nederlandse deel van de Noordzee (continentaal plat) nam met 5 procent toe van 23,6 naar 24,8 miljard m3.