Nederlandse adverteerders vragen krantenuitgevers correcte cijfers

DEN HAAG (tijd) - De Nederlandse adverteerders hebben gelijk gekregen. De afgelopen jaren beschuldigden zij er de Nederlandse dagbladuitgevers van de oplagecijfers van hun dagbladen hoger voor te stellen, dan ze in werkelijkheid waren. Volgens een nieuwe telling bleek dat men vorig jaar 5 procent gebakken lucht heeft verkocht.De marketingorganisatie van de kranten, Cebuco, heeft nu berekend dat de totale oplage van de Nederlandse kranten geen 4,7 miljoen bedroeg maar 4,5 miljoen. De uitgevers gaven op het moment van telling, meestal in de maand september, vaak tijdelijk proefabonnementen weg. Die werden dan prompt meegeteld in de oplagecijfers. De nieuwe meetmethode gaat uit van jaargemiddelden.