Advertentie
Advertentie

Nederlandse adviescommissie voor problemen grensarbeiders

BRUSSEL/ DEN HAAG (tijd) - In Nederland komt er een commissie die advies moet geven over de manier waarop de grensarbeidregeling kan worden uitgevoerd. In het voorstel voor het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland wordt de grensarbeidersregeling zoals bekend geschrapt. Grensarbeiders in België en Nederland vallen voortaan onder de hoofdregel dat belasting betaald moet worden over het loon in de staat waar zij werken.Tegen het tijdstip van de invoering van het nieuwe belastingsverdrag, ten vroegste 2002, wil Nederland een schaduwberekening maken zodat de Nederlandse grensarbeiders niet geconfronteerd worden met negatieve inkomensgevolgen. De Nederlandse regering plant een compensatieregeling.