Nederlandse bedrijven vragen beter exportbeleid

DEN HAAG (tijd/anp) - Het beleid van de Nederlandse overheid inzake export moet ingrijpend verbeteren, om bedrijven die kapitaalgoederen uitvoeren slagvaardiger te maken op internationale markten. De overheid steunt in tegenstelling tot andere landen het bedrijfsleven onvoldoende op veelbelovende nieuwe afzetmarkten in Azië, Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika. 'Nederland zou meer als actieve supporter moeten optreden.'Dat staat te lezen in een brief gericht aan premier Wim Kok en een tiental leden van zijn regering. Afzenders zijn de bestuursvoorzitters van 23 toonaangevende Nederlandse ondernemingen, banken en organisaties, waaronder Philips, Koninklijke Begemann Groep, Daf, Fokker, Stork, Hollandsche Beton Groep, Ballast Nedam, Koninklijke Boskalis, Damen Shipyards Group en de banken ABN Amro (initiatiefnemer), Rabobank, Internationale Nederlanden Bank. Samen hebben zij de Initiatiefgroep Kapitaalgoederenexport gevormd.