Advertentie
Advertentie

Nederlandse belastingplichtige krijgt een eigen statuut

(tijd) - Nederlandse belastingplichtigen krijgen een eigen belastingstatuut. Het ontwerp daartoe werd door staatssekretaris vam financiën Van Amelsvoort bij de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer ingediend. Het bijzondere aan dit statuut is dat het de (bestaande) rechten van de Nederlandse belastingplichtige netjes en duidelijk op een rij zet. "In een rechtsstaat is het wenselijk dat de belastingplichtige zijn rechten zo goed mogelijk kent en kan kennen', zegt Van Amelsvoort. De overheid dient er zich van bewust te zijn dat de belastingheffing voor veel burgers een zware last vormt. De belastingwetgeving geeft aan de overheid verstrekkende bevoegdheden, maar kent tegelijk ook heelwat rechten toe aan de belastingplichtige. Het komt er wel op aan die rechten te kennen. Het statuut moet daaraan tegemoetkomen.