Nederlandse beurs beschermt hoekmannen

(tijd) - Banken en commissionairs mogen geen participatie nemen in hoekmansbedrijven. Ze zullen maximaal 25 procent van een "hoekman nieuwe stijl' mogen verwerven. Het bestuur van de Amsterdamse Effectenbeurs stelt dit voor, omdat in zijn ogen marktpartijen voldoende vertrouwen moeten kunnen stellen in de onafhankelijkheid van de bemiddelende hoekmannen. De ledenvergadering van dinsdag 8 maart moet hierover defintief beslissen. De totale kapitalizatie van de hoeklieden zal minimaal 2,5 miljoen gulden moeten bedragen. Het bestuur van de beurs wil dat er in de nieuwe handelssysteem minstens vier van de huidige 22 hoekmannen overblijven. Zij moeten bemiddelen bij alle kleine orders.