Nederlandse BTW omlaag in 1993

Den Haag (reuter) - Het Nederlandse kabinet heeft gisteren een princiepsakkoord bereikt om het standaard-BTW-tarief te verlagen van 18,5 naar 17,5% vanaf begrotingsjaar 1993, zo is door een woordvoerder van het ministerie van financiën bekend gemaakt. "De bedoeling is de inflatie te beteugelen en de koopkracht van de konsumenten te beschermen', zegde de woordvoerder. Die maatregel zal de regering naar schatting tussen 1,8 en 1,9 miljard gulden per jaar kosten. De regering raakte het ook eens over besparingen voor een bedrag van 1,4 miljard gulden. Ook volgend jaar zal er geen aanpassing komen van de sociale zekerheidsuitkeringen in verhouding tot de loonstijgingen in de privé-sektor.