Nederlandse commerciële omroep biedt 1,85 miljard B.fr. kompensatie

De gegadigden voor commerciële omroep in Nederland willen met honderd miljoen gulden (1,85 miljard B.fr.) het verlies aan reklame-opbrengsten voor de publieke omroepen kompenseren. Gedurende een nog nader te bepalen overgangsfaze zou daarnaast nog een bedrag van 60 miljoen gulden (1,11 miljard B.fr.) worden overgeheveld als bijdrage in de vaste bedrijfsuitgaven van de Nederlandse omroep.