Advertentie
Advertentie

Nederlandse D66 wil druk belastingen verschuiven

DEN HAAG (anp) - D66, de Nederlandse linksliberale partij, wil in de komende kabinetsperiode de belasting op arbeid met 5 miljard gulden, ruim 90 miljard frank, verlichten. De belasting op het milieu moet met eenzelfde bedrag omhoog. Voor het grootste deel, namelijk vier miljard gulden, moet die worden gefinancierd door kleinverbruikers meer te laten betalen voor gas, elektriciteit en motorbrandstof. Deze voorstellen staan in het koncept-verkiezingsprogramma "Ruimte voor de toekomst' dat D66 tijdens het weekeinde prezenteerde. Het goedkoper maken van arbeid kan worden gerealizeerd door een verlaging van de eerste belastingschijf, lagere werkgeverspremies, een hogere aftrek voor werkenden, een verlaging van het toptarief en een verlenging van de belastingschijven. Ook wil D66 de overdrachtsbelasting, die betaald moet worden bij de aankoop van een woning, schrappen, evenals (op termijn) de vermogensbelasting.