Nederlandse Gasunie wil verbinding met interconnector

(tijd) - De Nederlandse aardgasverdeler Gasunie wil het Nederlandse aardgasnet koppelen aan de interconnector, de onderzeese gasleiding die tussen Zeebrugge en het Engelse Bacton wordt aangelegd en die het Britse aardgasnet aan het continentale aardgasnetwerk zal koppelen.De wens van Gasunie werd geuit door hoofddirecteur G. Verberg bij de presentatie van de jaarcijfers. Voorts zijn een aantal bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen geïnteresseerd in een eigen verbinding met de interconnector.