Advertentie
Advertentie

Nederlandse groep CSM verkooptlevensmiddelendivisie aan Heinz

(tijd/reuters/afp) - De Nederlandse producent van voedingsproducten en -ingrediënten CSM verkoopt zijn levensmiddelendivisie, waaronder het Belgische Anco, aan de Amerikaanse voedingsgroep H.J. Heinz Company. Met de verkoop zou een bedrag zijn gemoeid van 380 miljoen dollar, een slordige 17 miljard frank. CSM denkt de overeenkomst begin volgend jaar te kunnen afronden.