Advertentie
Advertentie

Nederlandse justitie zoekt beurskriminelen

(tijd) - De Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) voert een grootscheeps onderzoek uit naar de infiltratie van kriminelen op de Nederlandse aandelenbeurs. De beurs wordt sinds begin 1993 in het diepste geheim gescreend, zo meldt het Financieele Dagblad. Dat leverde een vijftal 'operationele' onderzoeken op. In België is dergelijk onderzoek nooit uitgevoerd, dit soort verkennend onderzoek past niet in de Belgische geplogenheden.Het Nederlandse onderzoek is in meerdere opzichten opmerkelijk en eerder ongebruikelijk. De eerste vaststelling is dat de toezichthouders niet werden geraadpleegd. Dat betekent dat niet alleen de beurs zelf, maar ook de Stichting Toezicht Effektenverkeer (STE) en de Nederlandsche Bank bewust uit het onderzoek zijn geweerd. De CRI startte het onderzoek door een risico-analyse te maken van de aandelenmarkt. De politiedienst wilde onder meer onderzoeken in welke mate de beurs misbruikt wordt voor het witwassen van krimineel geld.