Nederlandse kantoormarkt houdt stand

In het afgelopen jaar werd in Nederland bijna 2 miljoen m2 aan kantoren in gebruik genomen. In juni werd een jaaropname van 1,8 miljoen m2 in het vooruitzicht gesteld. Vastgoedspecialist DTZ stelt bijgevolg dat de gebeurtenissen in de VS op 11 september nog geen invloed op de markt hebben gehad. Vanwege de uitgestelde verhuisbeslissingen in het laatste kwartaal van 2001 zal naar verwachting het effect pas in 2002 zichtbaar worden.Willy Bertiau