Nederlandse kapitaalheffing afgeschaft

(tijd) - De Nederlandse minister van Financiën, Gerrit Zalm, wil vanaf volgend jaar de kapitaalheffing afschaffen. Het gaat om de heffing van 0,55 procent die moet betaald worden bij de inbreng van nieuw kapitaal in een vennootschap. Dat meldt het Nederlandse Financieel Dagblad. De minister kondigde de afschaffing aan in het kader van een maatregelenpakket om de concurrentiepositie van de Nederlandse beleggingsinstellingen te verbeteren. De afschaffing geldt echter voor alle bedrijven.