Nederlandse managers vinden milieu topprioriteit

(tijd) - In het vooruitzicht van de komende parlementsverkiezingen, werd in Nederland een onderzoek ingesteld naar de eisen die de bedrijfsleiders stellen aan de toekomstige minister-president. Tevens werd naar algemenere voorkeuren gepeild. Voor de hand liggend was ongetwijfeld dat de overgrote meerderheid de voorkeur gaf aan Ruud Lubbers als toekomstige minister-president. De meest opmerkelijke uitspraken werden genoteerd betreffende het milieu. Volgens de managers is voor de nieuwe eerste minister dé topprioriteit van de politieke agenda het milieuprobleem.