Nederlandse minister van defensie legt verregaande besparingsplannen voor

DEN HAAG (anp) - De omvang van de Nederlandse krijgsmacht wordt de komende vijf jaar met 44 procent verminderd. Eerder was een inkrimping van 30 procent in de komende tien jaar voorzien. De landmacht wordt met liefst 54 procent teruggeschroefd, 19 procent meer dan waarvan sinds 1991 werd uitgegaan. De Nederlandse minister van defensie Ter Beek verwacht dat bij deze inkrimping 1.500 gedwongen ontslagen zullen vallen. De plannen van de minister staan te lezen in de Prioriteitennota, waarin Ter Beek en zijn staatssekretaris Van Voorst tot Voorst het defensiebeleid voor de komende tien jaar uiteenzetten. Zij hebben de nota dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Met ingang van 1998 zal Nederland een krijgsmacht hebben die volledig uit beroepsmilitairen bestaat. De opkomstplicht voor dienstplichtigen wordt met een overgangsperiode van vijf jaar afgeschaft. Thans telt de Nederlandse krijgsmacht nog 37.000 dienstplichtigen, van wie 31.000 bij de landmacht.