Nederlandse rechter acht bewijs KB Lux bruikbaar

(tijd) - In een recent arrest achtte een Amsterdamse rechtbank de betwiste microfiches van KB Lux over zwarte rekeningen bruikbaar. De bewijsgaring heeft rechtmatig plaatsgevonden en nader onderzoek naar de authenticiteit is niet noodzakelijk, stelt het hof. Het Amsterdamse hof van beroep vernietigde daarmee een vonnis van de rechtbank van Haarlem.