Advertentie
Advertentie

Nederlandse regering eens over begroting voor 1998

DEN HAAG (anp) - De Nederlandse regering heeft het voorbije weekeinde een voorlopig akkoord bereikt over de begroting van 1998. Bovendien is in principe ook een akkoord gesloten over belastingverlaging en het opzetten van een spaarfonds voor de AOW (pensioenen). De begroting 1998 wordt eind september officieel voorgesteld. Bijsturingen zijn dus nog mogelijk.Minister Els Borst van Volksgezondheid krijgt volgend jaar 800 miljoen gulden extra om tegenvallers op haar begroting op te vangen en knelpunten weg te werken in onder meer gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook diverse andere ministers, zoals Jo Ritzen (Onderwijs) en Margreet de Boer (Milieu), kunnen extra geld tegemoet zien.