Nederlandse regering privatizeert toezicht effektenhandel

DEN HAAG - De Nederlandse regering heeft besloten om het toezicht op de beurzen en de effektenhandel los te maken van de overheid. Minister Ruding van financiën heeft een wetsvoorstel tot privatizering van de toezichthoudende instantie naar de Raad van State, het adviesorgaan van het kabinet, gestuurd.