Nederlandse sociale dienstennog lang niet klaar voor euro

(van onze correspondent)DEN HAAG (tijd) - Zestig procent van de gemeentelijke sociale diensten in Nederland is nog niet voorbereid op de invoering van de euro. Dat kan betekenen dat mensen met een uitkering in januari letterlijk in de kou komen te staan. Ook de één miljoen Nederlandse huishoudens die huursubsidie ontvangen, lopen het risico volgend jaar aanvankelijk geen geld te krijgen. De Nederlandse Algemene Rekenkamer heeft minister van Financiën, Gerrit Zalm, gevraagd snel actie te ondernemen.