Nederlandse spoorwegtarieven met 6% omhoog

(tijd) - Op 1 januari verhoogt de Nederlandse Spoorwegen (NS) de reizigerstarieven met gemiddeld 6%. Hierdoor hoopt de NS 88 miljoen gulden aan meeropbrengsten te realizeren. Toch zullen niet alle tarieven met 6% stijgen. De NS paste een tariefdifferentiatie toe, waardoor bijvoorbeeld het vrijetijds vervoer niet belast werd. Het vervoer tijdens de spitsuren werd daarentegen duurder. Op die manier hoopt de NS de verdeling van het vervoer over de spits- en daluren te reguleren. De tariefstelling 1993 past in het plan van de NS om in drie jaar tijd 420 miljoen gulden te besparen. De verhoging van de opbrengst is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in een beter treinprodukt. Tot het jaar 2010, het jaar waarin RAIL 21 moet zijn uitgevoerd, zal de NS 30 miljard gulden investeren. De helft van dit bedrag moet uit eigen middelen komen. In België volgen de spoorwegtarieven de inflatie, wat heel wat minder is dan een stijging met 6%.