Nederlandse spuitbussen nog dit jaar zonder CFK's

TILBURG (anp) - De spuitbusindustrie in Nederland zal nog dit jaar volledig stoppen met het gebruik van CFK's, de omstreden chloorfluorkoolwaterstoffen die de ozonlaag aantasten.