Nederlandse staatsschuld stijgt tot rekordhoogte

AMSTERDAM (hpa) - De Nederlandse staatsschuld zal ook in 1990 blijven groeien, tot een totaal van 317 miljard gulden. De rentelast stijgt in 1990 tot 23 miljard gulden, waardoor de rentebetalingen de op één na belangrijkste kostenpost vormen op de Nederlandse begroting, na de uitgaven voor onderwijs. "Dit totaalbeeld stemt tot zorg,' aldus de demissionaire minister van financiën O. Ruding, dinsdagmiddag tijdens de parlementaire prezentatie van de begroting 1990, de zogeheten "Miljoenennota'.