Nederlandse Suiker Unie haalt bevredigend resultaat in 1987

De omzet van de Nederlandse Suiker Uniegroep nam in 1987 toe van 1,54 tot 1,66 miljard gulden, mede door de konsolidatie van de Molgroep en SVZ. De winst bedraagt 26,7 miljoen gulden; 4,1 miljoen minder dan in 1986.