Nederlandse verzekeraars zien forse stijging autopremies

DEN HAAG (reuters/tijd) - Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars verwacht dat de kabinetsplannen met betrekking tot de aansprakelijkheid van automobilisten zullen leiden tot een drastische verhoging van premies voor autoverzekeringen. De gemiddelde premie van een WA-verzekering voor motorvoertuigen ligt nu op zo'n 600 gulden (11.000 B.Fr.) maar volgens de verzekeraars zou daar binnenkort ruim 100 gulden bij kunnen komen als de overheidsplannen doorgaan die automobilisten verplichten om de schade van zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers te vergoeden, ongeacht de vraag wie schuld bij een ongeval heeftNederland volgt hiermee het Belgische voorbeeld. Dergelijke regeling inzake objectieve aansprakelijkheid ten aanzien van de zwakke weggebruiker is reeds sinds begin 1996 bij ons van kracht. De invoering ervan leidde tot een algemene tariefverhoging voor premies burgerlijke aansprakelijkheid van ongeveer 5 procent. De Belgische autoverzekeraars lieten echter al horen dat die premieverhoging niet blijkt te volstaan om de gestegen schadeuitkeringen op te vangen. Volgens de Nederlandse verzekeraars zal in Nederland een premieverhoging met 55 gulden per jaar nodig zijn. In aanvulling daarop maakt de uitbreiding van het verhaalsrecht in de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die op 1 januari ingaat, een premieverhoging van ongeveer 48 gulden per polis nodig. Het plan om automobilisten aansprakelijk te stellen als zij fietsers of voetgangers bij een ongeluk verwonden, ook als het ongeluk niet aan de automobilisten te wijten is, is vorige week in de Nederlandse ministerraad besproken. Minister Winnie Sorgdrager van Justitie heeft het wetsvoorstel gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.