Nederlandse "zakenlui' veroordeeld

(belga) - De Antwerpse korrekionele rechtbank heeft dinsdag zeven Nederlandse oplichters bij verstek veroordeeld tot elk 2 jaar effektieve gevangenisstraf en een boete van 120.000 fr. De Nederlanders werden schuldig bevonden aan eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk, oplichting en valsheid in geschrifte. Tussen december 85 en januari 89 waren de veroordeelden betrokken bij de oprichting en aktiviteiten van de firma Belspa, met zetel in Berchem. Belspa trad op als groothandel, maar de bestelde materialen verdwenen met de noorderzon.