Nederlandstalige patiënten worden in het Frans behandeld

(tijd) - Vele Nederlandstalige patiënten krijgen in Brusselse ziekenhuizen enkel Franstalige artsen te zien die geen Nederlands spreken. Dit gebeurt ook in de ziekenhuizen die behoren tot de bi-communautaire sektor. Dolf Cauwelier, lid van de Brusselse hoofdstedelijke raad, gaat hierover vandaag de Brusselse gewestexecutieve interpelleren. Volgens de taalwetten van 1963 had er in 1973 in de Brusselse OCMW-ziekenhuizen taalpariteit voor de artsen moeten zijn. In 1973 was slechts 6 procent van de artsen Nederlandstalig. Volgens de meest recente cijfers van 1986 was dit 15 procent. Het aantal Nederlandstalige patiënten schommelt rond de 30 procent.