Nedlloyd krijgt geld terug van pensioenfonds

(tijd) - Het Nederlandse transportconcern Nedlloyd krijgt een laat nieuwjaarsgeschenk. Het pensioenfonds van de groep beschikt over een te groot vermogen en stort van het surplus 55 miljoen pond (1 miljard Belgische frank) terug aan het bedrijf. De rest van het overschot wordt onder meer gebruikt om de pensioenregeling te moderniseren.Volgens het Financieele Dagbladheeft het Nedlloyd-pensioenfonds een overreserve van 200 miljoen gulden. Dat blijkt uit een studie die in 1995 werd uitgevoerd en de basis vormt van de nieuwe pensioenregeling bij Nedlloyd. Eind 1994 beschikte het pensioenfonds, dat een aanvullend bedrijfspensioen uitkeert aan de werknemers, over een vermogen van 2,019 miljard gulden. Dat bedrag stemde overeen met 138 procent van de tot dan door het personeel opgebouwde pensioenrechten. Onderzoek wees uit dat een dekkingsraad van 120 procent ruim voldoende was. Het pensioenfonds belegt ongeveer 45 procent van zijn reserves in zakelijke waarden, met name vastgoed en aandelen.