Advertentie
Advertentie

Nedlloyd lijdt onder lagere scheepstarieven

(tijd/reuter) - De Nederlandse scheepvaart- en transportgroep Nedlloyd boekte vorig jaar aanzienlijk minder winst dan in 1995. Voorzitter Berndsen sprak op de persbijeenkomst van een 'overgangsjaar'. In de containervaart daalden de tarieven fors, in het landtransport was er een merkbare verbetering op de Duitse markt. Over het lopende jaar deed de Nedlloyd-top geen uitspraken.Het nettoresultaat van de groep Nedlloyd daalde vorig jaar van 106 naar 49 miljoen gulden. De achteruitgang van het courante resultaat na belastingen is kleiner: van 79 naar 53 miljoen. Dat komt omdat er in 1995 nog een buitengewone winst was van 29 miljoen gulden. Vorig jaar hielden uitzonderlijke lasten en inkomsten elkaar in evenwicht. De omzet steeg lichtjes van 6.765 naar 6.831 miljoen gulden, maar dat cijfer geeft een onvolledig beeld.