Negatief adviesRaad van Stateover BOM-ontwerp

(tijd) - De Raad van State geeft een vernietigend advies over het wetsontwerp dat de bijzondere opsporingsmethoden, de zogenaamde BOM-wet, moet regelen. Dat zegt CD&V-kamerlid Tony van Parys. Op het kabinet van de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), wordt de kritiek van de Raad van State bevestigd, maar de minister kan die kritiek weerleggen, luidt het.