Advertentie
Advertentie

Negatieve berichten zetten koersval in

Van maart 2000 tot oktober 2001 daalden de koersen van alternatieve aanbieders met gemiddeld 90 procent. De twijfel over de leefbaarheid van het businessmodel nam toe en de omzet en winstwaarschuwingen volgden elkaar in snel tempo op. Sinds 3 oktober, de dag dat hoofdaandeelhouder Fidelity Ventures bekendmaakte 400 miljoen pond in Colt te investeren, herstelde de sector tot vorige week met gemiddeld 116 procent. Energis, dat de minste financieringszorgen heeft, maakte een sprong van 148 procent. De alternatieve aanbieders van telecommunicatie zijn uiterst conjunctuurgevoelig. Door de koersremonte is een sterke heropleving van de economie in de koersen verrekend. De vrees bestaat dat wanneer op korte termijn de situatie verslechtert, nieuwe winst en omzetwaarschuwingen zullen volgen. De investeringen van ondernemingen in IT vinden in een later stadium van de economische cyclus plaats. Zelfs indien de economie vanaf 2002 herleeft, zal dit pas vanaf 2003 een invloed hebben op het investeringsgedrag. De berichtgeving van de voorbije week heeft deze vrees gevoed. Versatel gaf een omzetwaarschuwing, Energis verloor een belangrijke klant, en Jazztel maakte bekend marktaandeel te verliezen aan Telefonica. Daarmee werd een einde gemaakt aan de koersklim en verloor de sector in een week 15 procent.Internetaanbieder Freeserve, een dochteronderneming van Wanadoo, maakte bekend het bestaande contract met Energis, dat afloopt in september 2003, te willen herzien. Freeserve is goed voor 10 procent van de omzet van Energis. Op het netwerk van Energis biedt Freeserve breedbandinternetdiensten aan. Freeserve wil de prijzen verlagen. Het valt af te wachten of Energis het volledige contract verliest, dan wel enkel moet toegeven op de prijs. Toch doet zon aankondiging van een belangrijke klant in een recessie het vertrouwen van klanten en beleggers geen goed. De markt kijkt verder uit naar een volledig onderschrijven van een bankfaciliteit voor 850 miljoen pond en naar de voorlopige cijfers over het lopende derde kwartaal van Energis.Met Versatel en Jazztel komen we bij aanbieders die qua financiering in nog slechtere papieren zitten. Bovendien wordt een groot deel van de omzet gehaald uit de in elkaar gestuikte groothandelsmarkt. Versatel verwacht een omzetstijging van 43 procent te realiseren dit jaar, terwijl voordien uitgegaan werd van 60 procent. In oktober maakte Versatel bekend 90 procent van de uitstaande schulden terug te kopen door de uitgifte van nieuwe aandelen.De Spaanse operator Jazztel kwam gisteren met een omzetwaarschuwing naar buiten. In feite heeft de omzetwaarschuwing enkel betrekking op de verkopen in de groothandelsmarkt, goed voor 43 procent van de omzet. Jazztel verliest marktaandeel aan Telefonica dat het van oneerlijke concurrentie beschuldigt. Op de Madrileense beurs kon Jazztel het verlies tot 5 procent beperken doordat Ceo Antonio Corro sprak van goede operationele resultaten in de divisie directe diensten. Vorige maand sprong het aandeel in een dag 36 procent hoger toen bekend geraakte dat Jazztel in fusiebesprekingen is met France Télécom. Het uitblijven van enig nieuws hierover, dreigt eveneens de koers verder te doen wegzakken. CDR