Negatieve groei in Latijns-Amerika

SANTIAGO (reuter) - Het reëel bruto national produkt (BNP) van Latijns-Amerika daalde dit jaar met 0,5 procent omdat de schuldenlanden van de regio grote inspanningen hebben gedaan om hun ekonomieën aan te passen. De VN-kommissie voor Latijns-Amerika (ECLA) schrijft dit in haar jaarverslag. Het BNP per capita daalde met 2,6 procent en daalde tot het niveau van 1977.