Advertentie
Advertentie

Negen politieke knelpunten over gemeentedecreet

(tijd) - De Vlaamse regering moet nog negen politieke knelpunten uitklaren om de weg vrij te maken voor een nieuw gemeentedecreet. Er is vooralsnog geen eensgezindheid over de constructieve motie van wantrouwen, de vergoeding van gemeenteraadsleden in de grote steden, de cumulatie, de besluitvorming in het college, de ambtstermijn van de rechtstreeks verkozen burgemeester, zijn of haar bevoegdheden, de organisatie van het ambtenarenapparaat, de extern verzelfstandigde diensten, en de relatie tot het OCMW.