Negentiende "aktie' in half jaar

(tijd) - De blokkering van de belangrijkste verkeersassen in Frankrijk door de vakbonden is de negentiende aktie, waarmee de internationale wegvervoerders in West-Europa in de eerste zes maanden van dit jaar al gekonfronteerd worden.