Negentwintig bedrijven van Groep Wauters leggen de boeken neer

(tijd) - De vleeswarengroep Wauters heeft van 29 vennootschappen de boeken neergelegd. 'Het neerleggen van de boeken past in het doorzichtiger maken van de bedrijfsstructuur. Wij zijn bezig het historisch aantal gegroeide vennootschappen af te bouwen. De voorbije jaren is een aantal activiteiten in verschillende venootschappen ondergebracht. De failliet verklaarde vennootschappen zijn, op twee na, lege vennootschappen', aldus Maddy Tanghe, financieel directeur van de groep. De faillissementen hebben geen weerslag op de groep, onderstreept Tanghe. 'Nee, de groep Wauters is niet failliet. Integendeel, wij beginnen nu de vruchten te zien van de herstructurering. Over 1996 boekte de vennootschap een omzet van 2 miljard frank. We hebben nog niet van alle vennootschappen de resultaten binnen, maar zoals het er nu uitziet, stevenen wij af op een break-evensituatie. Misschien zullen wij het boekjaar zelfs lichtjes positief kunnen afsluiten', aldus financieel directeur Tanghe.