Advertentie
Advertentie

Nelson Mandela, anti-apartheidsleider en ex-president van Zuid-Afrika,

over de groei van extreem rechtse partijenZo werkt democratie nu eenmaal. Zulke partijen pikken in op bepaalde spanningen in de maatschappij. Maar wat ze ook op korte termijn presteren, hun aandachtspunten zullen in de toekomst verdwijnen. Want de mensen willen dat de maatschappelijke spanningen verminderen. Ze willen hun problemen oplossen door te onderhandelen en te discussiëren. Maar extreem rechtse partijen geloven niet zo erg in het parlement. En ze zijn racistisch: ze willen niet met mensen met een andere huidskleur samenleven. Maar ik maak me niet bezorgd over hen. Hun succes is tijdelijk. Ze zullen weer verdwijnen. Het NieuwsbladJeffrey Robinson,auteur, over de georganiseerde misdaad in RuslandHet is een misverstand te denken dat er in de Sovjet-Unie geen georganiseerde misdaad bestond voor de ineenstorting van het communistische regime. Het heeft altijd bestaan, al was het een van de best bewaarde geheimen. Toen het kapitalisme werd ingevoerd waren de enige potentiële bedrijfsleiders de criminelen en de KGB. Ze beschikten over geld en wisten hoe het kapitalisme in het Westen functioneerde. De politici, de KGB en de criminelen verkochten de staatsindustrie aan zichzelf. Ze hebben de Russische economie daarop systematisch geplunderd en het geld naar het buitenland gebracht, vermomd als internationale zakenmensen. Ondertussen genoten de meesten immuniteit als leden van de doema. Jeltsin verklaarde niet zomaar dat Rusland een maffiacratie was. Je kunt in Rusland geen zaken doen zonder af te dokken aan de maffia. Coca-Cola trachtte een vestiging te openen in een district in Moskou. De directeur weigerde bescherming af te kopen van de maffia en een maand later werd de fabriek opgeblazen. Of je betaalt de zogenaamderoof taxof je huurt de vroegere KGB om je te beschermen tegen de maffia. De MorgenKees Schaap, buitengewoon hoogleraar fraudebestrijding aan de universiteit van Leiden, over de wereldwijde witwasbestrijdingInternationaal maken de Amerikanen uiteraard de dienst uit. Ik heb in een internationaal overleg over witwassen gezeten. Dan kwam er weer zon buslading Amerikaanse wetenschappers met maar één boodschap: het is erg, het is wereldwijd, het tast onze westerse samenleving aan en we moeten hard ingrijpen. Pure indoctrinatie. En enige hypocrisie kan de Amerikanen toch niet ontzegd worden. Want waar komen de meeste vennootschappen in grote witwaszaken vandaan? Niet uit de Bahamas of zo, maar uit Delaware, waar veel criminelen profiteren van het bijzondere Amerikaanse vennootschapsrecht. NRC Handelsblad