Nestlé-aandelen via Euroclear-systeem

ZURICH (reuter) - Nestlé heeft een Euroclear-systeem ontwikkeld om zijn aandelen te registreren en te clearen voor buitenlandse investeerders. Daarvoor werd een beroep gedaan op de medewerking van het Brussels kantoor van Morgan Guaranty. De certifikaten zullen gehouden worden in Zwitserland door het Crédit Suisse.