Advertentie
Advertentie

Netelenbos verhardt standpunt indossier IJzeren Rijn

van onze verslaggeve in den haag(tijd) - België maakt selectief gebruik van het Scheidingsverdag van 1839 voor de reactivering van de IJzeren Rijn. Dat zei de Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, in een debat in het parlement. Men vindt wat wij vragen te kostbaar. Ik heb een andere mening, maar ik wacht rustig af. Dit kan lang duren, maar ik zie wel hoe het proces verloopt. Het Scheidingsverdrag kent België het recht toe op eigen kosten een weg- of kanaalverbinding aan te leggen over het Nederlandse kanton Sittard tot aan de Duitse grens. Het Nederlandse parlement voelde de minister aan de tand na berichten uit Duitsland dat vijf Duitse steden in het Ruhrgebied een nieuw onderzoek willen naar de milieu- en financiële gevolgen van de verschillende tracés. Netelenbos: België doet een beroep op het Scheidingsverdrag. Maar uit dien hoofde kunnen wij ook eisen stellen. Dan kan men ook niet tegen ons zeggen - zoals men doet - dat de investeringskosten te hoog zijn. Van het Duitse rapport ligt Netelenbos niet wakker: Ik heb geen contacten met Noordrijn Westfalen, maar met de Duitse bondsregering. Dit is een bondsaangelegenheid en niet een zaak voor de Länder. Ook als Noordrijn Westfalen het er niet mee eens is, kan de bondsregering dit afwijzen. Tot nu toe heb ik steeds twee landen tegenover mij gevonden. Hiermee stelt Netelenbos impliciet dat ze de Vlaamse Gemeenschap evenmin een discussiepartner vindt.Men kan mij aanspreken op wetgeving, veiligheid en natuurbescherming, maar niet op het feit dat Antwerpen en Duisburg hier belang bij hebben en Nederland niet. De minister zegt dat zij rekening houdt met de wetgeving die na 1839 tot stand is gekomen. Het gaat vooral om geluid, emissie, veiligheid, habitat en acceptatie in bebouwd gebied. Misschien hadden wij daartoe een poging moeten ondernemen in 1970, maar dat is niet gebeurd. Inmiddels geeft men op het ministerie toe de brief van de EU-Commissie te hebben ontvangen, maar die niet als een brief te beschouwen: Het is slechts een ambtelijke bevestiging van de conclusies van een overleg. BW