NETnet maakt procedurecollectief ontslag ongedaan

(tijd) - Het telecombedrijf NETnet stopt de procedure tot collectief ontslag van 49 personeelsleden. Toch verdwijnen er arbeidsplaatsen. We gaan een tiental gedwongen ontslagen doorvoeren tenzij er voldoende mensen vrijwillig vertrekken, zegt de directie. Het is voor zover bekend de eerste keer in België dat een collectief ontslag wordt stopgezet. De vakbonden reageren negatief.