Netto-aktief beleggingsfondsen valt scherp terug in laatste trimester

(tijd) - Het netto-aktief van de Belgische en buitenlandse instellingen voor kollektieve belegging (IKB), de zogenaamde beleggingsfondsen, viel in het vierde trimester van 1994 terug met 3,8 procent op de Belgische markt. Het leeuwedeel van die vermindering komt op rekening van de tesauriefondsen, die massale uittredingen noteerden door de gedaalde korte-termijnrente, zo deelde ons de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Kollektieve beleggingen mee. In totaal werd vorig jaar voor 113 miljard Belgische frank minder belegd in beleggingsfondsen waardoor het totaal netto-aktief terugviel tot 1.794 miljard. Het totale bedrag van 1.855 miljard frank dat eind september van vorig jaar in Belgische en buitenlandse fondsen was geïnvesteerd, kalfde in de laatste drie maanden van 1994 af met 61 miljard frank. Deze vermindering is grotendeels toe te schrijven aan de monetaire fondsen, die 53 miljard Belgische frank achteruit boerden. Het marktaandeel van de monetaire IKB's is hierdoor teruggevallen van 31,3 naar 27,4 procent.