Advertentie
Advertentie

Netto-uitgifte van obligaties op laagste peil in drie jaar

(tijd) - De netto-uitgifte van internationale obligaties daalde in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 88 miljard dollar (81 miljard euro), het laagste peil in drie jaar. Dit zegt de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) in een kwartaalrapport. De bruto-uitgifte stabiliseerde op 244 miljard dollar, maar de waarde van de vervallende obligaties bereikte een recordniveau.De BIB merkt op dat de internationale financiële markten in het vierde kwartaal werden geconfronteerd met extreme volatiliteit. De vlucht naar veiligheid en kwaliteit die een gevolg was van het Russische schuldenmoratorium, bereikte een climax in oktober. In november verminderden de spanningen, maar de bezorgdheid over markt- en tegenpartijrisico's bleef groot. In december begonnen de renteverschillen op de obligatiemarkten die kredietwaardigheidsverschillen weerspiegelen, weer te stijgen wegens vrees over de financiële toestand in Brazilië.