Advertentie
Advertentie

Netto-winst Belgolaise zakt 15 procent

BRUSSEL (belga) - De Bank Belgolaise, een dochter van de Generale Bank, boekte tijdens het voorbije boekjaar een netto-winst van 378 miljoen frank, een daling met 15 procent tegenover 1991. Het balanstotaal steeg met 10,9 procent tot 63,7 miljard. De kliëntendeposito's kalfden met 1,3 procent af, terwijl de kredieten aan de privé-sektor met 58,6 procent toenamen. Dat was het gevolg van de aankoop op de internationale markten van waardepapier en van kortlopende activa. De kredieten aan de Belgische openbare sektor verminderen met 3,2 procent, voornamelijk wat het overheidspapier betreft.