Advertentie
Advertentie

Netto-winst Rodamco in 1992/'93 met 6% gestegen

AMSTERDAM (reuter) - Rodamco, het onroerend-goedfonds van de Robeco-groep, zag de netto-winst in 1992-93 stijgen van 399 naar 423 miljoen gulden. De totale waarde van de afschrijvingen bedroeg 695 miljoen gulden, tegenover 815 miljoen het jaar voordien. De winst per aandeel zakte wel van 3,46 naar 3,19 gulden. Deze verwatering is toe te schrijven aan een kapitaalverhoging met 15 procent aan de hand van een aandelenuitgifte. Rodamco heeft nog geen dividend vastgelegd, maar verwacht dat dit hoger zal liggen dan de 3,40 gulden uit 1991-92. In 1993-94 verwacht Rodamco, genoteerd op de beurs van Brussel, opnieuw een winstverhoging van ongeveer 6%.