Nettodividend wordt van 180 fr. verlaagd tot 120 fr.

Gemis aan inkomsten uit deelnemingen duwt Delens groepsresultaat bijna in het rood