Nettoresultaat Pakhoed verdubbeld

(tijd) - De Nederlandse transport- en distributiegroep Pakhoed heeft 1993 afgesloten met een nettowinst van ongeveer 60 miljoen gulden. Het concern maakte dat zelf bekend bij de aankondiging van een onderhandse plaatsing van 2,6 miljoen aandelen. In de tweede helft van vorig jaar was het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 44 miljoen gulden, tegenover 31,2 miljoen in de eerste helft van het jaar. Het jaarresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening komt daarmee op ruim 75 miljoen gulden. Voor 1994 verwacht Pakhoed dat "de nettowinst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening over het vergrote aandelenkapitaal zal toenemen'. De gunstige vooruitzichten zijn: aanvulling van de oliereserves in Europa en de positieve effekten van allerlei reorganizaties.