Advertentie
Advertentie

Nettowinst Belgolaise daalt met ruim 1 procent

(tijd) - De bank Belgolaise boekte in 1990 een nettowinst van bijna 446,5 miljoen frank, dat is 1,2 procent minder dan in het voorgaande boekjaar. Deze slechtere resultaten worden toegeschreven aan de ekonomische moeilijkheden in Zaïre en in de andere Afrikaanse landen waarmee Belgolaise handelsbetrekkingen onderhoudt. Het nettodividend wordt gehandhaafd op 360 frank per gewoon aandeel. Het balanstotaal van de bank zakte tijdens het voorbije boekjaar met ruim 11 procent tot 62,5 miljard frank. Belgolaise wijt dat aan de vertraging in de zakenomzet en de ontwaarding van de VS-dollar. De aan de bank toevertrouwde tegoeden daalden van 35,4 miljard '89 tot 32,2 miljard vorig jaar. Deze achteruitgang met bijna 9 procent zou toe te schrijven zijn aan de vermindering van de tegoeden in vreemde munten, met in het bijzonder die in VS-dollar.