Nettowinst Cobepa bijna een vijfde lager

(tijd) - De Belgische participatiemaatschappij Cobepa boekte over 2001 een netto geconsolideerd resultaat van 459,1 miljoen euro. Dat is 19 procent minder dan in 2000. Cobepa en zijn dochtermaatschappijen investeerden in 2001 voor 193 miljoen euro. Het gros van de investeringen ging naar het beleggingsfonds PAI Europe III van moedergroep BNP Paribas, waarvoor Cobepa reeds 60,3 miljoen van de beloofde 250 miljoen euro betaalde. Voorts investeerde Cobepa onder meer in PAI LBO Fund, Dicobel, Zetes, Fibercorp en SN Airholding.De desinvesteringen in het kader van de omvorming van Cobepa tot een risicokapitaalspeler beliepen 557,7 miljoen euro. De verkoop van Aegon-aandelen voor 290,5 miljoen euro leverde een meerwaarde op van 234,3 miljoen euro. Daarnaast deed Cobepa voor 35,7 miljoen euro aandelen Bayer en voor 25,2 miljoen euro Delhaize-stukken van de hand. Die transacties leverden respectievelijk 32,3 en 16 miljoen euro meerwaarden op. De holding slikte voor 84,2 miljoen euro waardeverminderingen door, hoofdzakelijk op slecht presterende participaties van Paribas Deelnemingen en investeringen in de technologiesector.Ondanks de lagere nettoresultaten stijgt het dividend met 10 procent tot 2,20 euro bruto of 1,65 euro netto per aandeel. De intrinsieke waarde bedroeg op 31 december 2001 75,4 euro per aandeel.