Nettowinst DAF Trucks verdubbelt bijna

(tijd) - De Nederlandse vrachtwagenfabrikant DAF Trucks heeft in zijn eerste halfjaar een nettowinst behaald van 72,6 miljoen gulden. Dat is bijna dubbel zoveel als in de eerste zes maanden van 1994. Toen bedroeg de nettowinst 39,2 miljoen. De halfjaaromzet groeide met meer dan 42 procent naar 1,3 miljard. De bedrijfswinst steeg van 64,3 naar 101,6 miljoen.De goede resultaten zijn volgens de groep te danken aan de goede verkoopcijfers en de behoorlijke bezetting van de produktiecapaciteit. DAF wijst er wel op dat de winstmarges nog redelijk onder druk stonden en dat de sterke daling van een aantal valuta het bedrijfsresultaat met ongeveer 20 miljoen drukte. President-directeur Cor Baan beklemtoont dat de kostprijzen verder omlaag moeten. Volgens hem is de flexibilisering in het bedrijf een belangrijk middel om alleen nog op bestelling te kunnen produceren.\rIn het voorbije halfjaar steeg het aantal afgeleverde voertuigen van 7.282 naar 11.353. De fabriek in Eindhoven leverde daarvan 7.391 eenheden. Het in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde gamma was goed voor 3.962 stuks. In Eindhoven werden 7.436 vrachtwagens gebouwd (tegenover 4.292 een jaar voordien).