Nettowinst Generale stijgt met een kwart

BRUSSEL (tijd) - De Generale Maatschappij van België kwam in 1996 uit op een nettowinst van 11,22 miljard frank, 22 procent meer dan het jaar voordien. De lopende winst steeg met 11 procent tot 11,09 miljard frank. Gezien de financiële lasten die de Generale zich op de hals haalde met de aankoop van een kwart van Tractebel, laat de Generale haar nettodividend ongewijzigd op 87 frank.Met de commotie rond de mogelijke fusie tussen Suez, de Franse moedermaatschappij van de Generale, met Lyonnaise des Eaux, de Grote Belgische Bank en de fusie tussen Tractebel en Powerfin, bleven de resultaten waar de Generale gisteren mee uitpakte, wat in de schaduw.